Aanpak

AANPAK – (VROEGTIJDIGE) DIAGNOSTIEK

Een belangrijk uitgangspunt van onze werkwijze is vroegtijdige diagnostiek. Organisaties hebben de neiging te wachten met een medische expertise tot een personeelslid al een half jaar of langer uit de running is. Wij hebben de overtuiging dat een grondig onderzoek zo vroeg mogelijk in kan worden gezet. Hoe eerder de juiste belastbaarheid wordt vastgesteld, hoe eerder geanticipeerd kan worden op de toestand van de werknemer en hoe eerder voor beide partijen duidelijkheid kan worden geschept.

multidisciplinair

In het geval van een werknemer met fysieke of psychische beperkingen, wordt een multidisciplinair team ingezet van medisch specialisten en er wordt een arbeidsdeskundig advies gegeven. Bijvoorbeeld in het geval van een werknemer met rugklachten worden niet alleen een bedrijfsarts en orthopeed ingeschakeld, maar ook een psycholoog en arbeidsdeskundige. Op deze manier wordt er vanuit verschillende invalshoeken door ervaren en specialistische beoordelaars naar elke individuele situatie gekeken. Het veelvuldig herhalen van resultaten in dikke dossiers hoef je bij ons overigens niet te verwachten. Expertise en effectiviteit staan bij ons voorrop. Wij geloven in een bondig, helder en sluitend advies, met als doel re-integratie en duidelijkheid zo snel mogelijk te realiseren.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Utrechtseweg 75, Zeist

088 – 0018720

info@amexpertise.nl